Kunst-politikk-prosjekt

Person som likar programvare med fri og åpen kjeldekode! Bruke mykje tid på kunst og kreative greier. Er oppteke av at vi får slutt på klimakrisa.

portfølgje

kontakt@christoffertalleraas.no
Lillehammer, Noreg